Prolite Mini แผ่นหลังคาโปร่งแสงสายพันธุ์ใหม่ โปรไลท์มินิ

แผ่นหลังคาโปรงแสง โปรไลท์ มินิ คือแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่มีการผลิต
ได้รับมาตรฐาน AS4256.3:2006  ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตหลังคา 
ไฟเบอร์กล๊าสโปร่งแสง ที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 90 ประเทศ
ทั่วโลกโดยมีการตรวจสอบระบบการผลิตอย่างละเอียด
ในทุกขั้นตอน และ มีการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

แผ่นหลังคาโปรงแสง โปรไลท์ มินิ สามารถให้ทั้ง
ประโยชน์เรื่องของแสงสว่าง ที่ส่องผ่านลงยังบ้าน
อาคาร และยังเพิ่มความสวยงาม สามารถ
ตกแต่งได้หลากหลายสไตล์ ตามรสนิยม
และความเหมาะสมกับบ้าน หรืออาคาร