Prolite Mini คุณสมบัติ


  • เทคโนโลยีการผลิต.png
    UV Impeding Coating Technology เป็นเทคโนโลยีในการเคลือบป้องกันรังสียูวีที่ผิวบนของแผ่นหลังคาไฟเบอร์กล๊าสโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้สารเคลือบกันรังสียูวีติดแน่นไม...

  • ตารางเปรียบเทียบ.png
    แผนภาพแสดงผลการทดสอบ การเปลี่ยนสีของแผ่นหลังคาโปร่งแสง จากการฉายแสง UV และความร้อน โดยการจำลองการใช้งานจริง กับแสงอาทิตย์ แสดงให้เห็นว่าแผ่นหลังคาโปร่งแสง ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEK...