ตารางผลการทดสอบ โปรไลท์ มินิ

   แผนภาพแสดงผลการทดสอบ การเปลี่ยนสีของแผ่นหลังคาโปร่งแสง จากการฉายแสง UV และความร้อน โดยการจำลองการใช้งานจริง กับแสงอาทิตย์ แสดงให้เห็นว่าแผ่นหลังคาโปร่งแสง ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEKP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่แพร่หลายในตลาดปัจจุบัน ดังภาพตัวอย่าง R และตัวอย่างแสงโดยสิ้นเชิง หลังจากผ่านการทดสอบที่ 2,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับการใช้งานจริง เ็ป็นเวลา 5 ปี ขณะที่ผลิตภัณฑ์ โปรไลท์ มินิ Prolite Mini ผลิตด้วยเทคโนโลยี CHP ที่ส่งผลให้แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ มีความทนทานต่อรังสี UV โดยส่งผลให้แผ่นหลังคาโปร่งแสงโปรไลท์ มินิ มีการเปลี่ยนสีของแผ่นตัวอย่างน้อยมาก และคงคุณสมบัติการส่งผ่านแสงได้ยาวนาน ตลอดอายุการใช้งาน