สีส้มอิฐ Orange (P02)

สีส้มอิฐ Orange (P02)

        ค่าการส่องผ่านของแสง 37%