ผลการทดสอบการป้องกันรังสียูวี Prolite Mini และ แผ่นโปร่งแสงทั่วไป

กระบวนการป้องกันรังสียูวี (UV) แผ่นโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ

        เป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ CHP คงความสามารถในการส่องผ่านของแสงสว่างได้ไม่ต่ำกว่า 70%  ของปริมาณแสงที่ส่องผ่านตั้งต้น

ส่วนแผ่นหลังคาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEKP มีประสิทธิภาพในการต่อต้านรังสียูวีต่ำ จะเกิดการเหลืองคล้ำ ผิวฟิล์มหลุดลอก และส่งผลให้ปริมาณของการส่งผ่านของแสงลดลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง


ผลจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่า

1. ตัวอย่างแผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEKP เริ่มที่การเปลี่ยนสีเหลืองหลังจากทดสอบที่ 100 ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับการใช้งานจริง 3 เดือน

2. ตัวอย่างแผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี MEKP ยังคงมีการเปลี่ยนสีเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการทดสอบที่ 2,000 ชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับการใช้งานจริง 5 ปี

3. ตัวอย่างแผ่นใสที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี CHP มี คุณสมบัติต้านทาน การเปลี่ยนสีเหลืองดีกว่า MEKP อย่างเห็นได้ชัดจากการเปลี่ยนสีเหลืองน้อยมากหลังจากการทดสอบที่ 2,000 ชั่วโมง

4. แผ่นใสที่ผลิตด้วย เทคโนโลยี CHP มีคุณสมบัติต้านทาน การเปลี่ยนสีเหลืองดีกว่า และคงสภาพสีของแผ่นไว้ได้ตลาดช่วงอายุการใช้งาน

5. แผ่นใสที่ผลิตด้วย เทคโนโลยี CHP มีคุณสมบัติเหนือกว่า เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นในตลาดทั้งทางด้านคุณภาพ และการรับประกัน