การส่องผ่านของแสงระหว่าง โปรไลท์ มินิ กับ โพลีคาร์บอเนต

          แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์มินิ Prolite Mini คือแผ่นหลังคาโปร่งแสง ที่ให้แสงสว่าส่องผ่านได้โดยมีการกระจายตัวของแสงอย่างสม่ำเสมอทั่วบริเวณที่แสงส่งผ่าน พร้อมทั้งป้องกันความร้อนที่มาพร้อมแสงได้กว่า 50% และมีสารเคลือบที่สามารถป้องกันรังสียูวี
           แผ่นโพลีคาร์บอเนต เมื่อมีแสงส่วงผ่าน แสงที่ได้จะไม่มีการกระจายตัวของแสงแต่อย่างใด ทำให้สว่างเฉพาะจุดที่แสงผ่าน พร้อมทั้งความร้อนที่มากับแสง และไม่สามารถป้องกันรังสียูวีได้