แผ่นโพลีคาร์บอเนต และปัญหาต่าง ๆ

  

      แผ่นโพลีคาร์บอเนต และปัญหาต่าง ๆ 

- น้ำ และสิ่งสกปรกสามารถเข้าไปในแผ่นได้

- แผ่นไม่เสมอมีลักษณะตกท้องช้าง

- แสงที่ส่องผ่านไม่มีการกระจายตัว

- ไม่สามารถป้องกันรังสียูวีได้

- แผ่นกรอบแตก น้ำรั่วซึม

- สีไม่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

- ระยะเวลาการใช้งานไม่คงทน

      เนื่องจากแผ่นโพลีคาร์บอเนต เป็นวัสดุที่มีต้นกำเนิดมาจากปิโตรเคมีหรือน้ำมัน ดังนั้นเมื่อน้ำมันมีการขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนของโพลีคาร์บอเนตสูงขึ้นด้วย ดังนั้นจึงพบว่าสินค้าที่มีคุณภาพด้อยมักจะใช้วัสดุประเภท รีไซเคิล ผสมเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการลดต้นทุนซึ่งจะสามารถสังเกตุำได้ดังนี้

       1. แผ่นมีความขุ่นไม่ใส

                                                                                          2. มีฟองกากาศอยู่เป็นจำนวนมาก

           เมือมีการผสมวัสดุรีไซเคิลจำนวนมาก จะทำให้แผ่นโพลีคาร์บอเนตมีความแข็งแรงลดน้อยลง เนื่องจากวัสดุรีไซเคิลนั้นจะไม่สามรถเกาะติดเป็นเนื้อเดียวกันกับเม็ดวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้ดี

           นอกจากนั้นการเคลือบสารป้องกัน UV หากความหนาของชั้นเคลือบไม่ได้ตามมาตรฐาน (40-50 ไมคอน) ก็จะทำให้แผ่นโพลีคาร์บอเนต เกิดการเหลืองได้อย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุให้เกิดการสีด่าง ๆ ไม่เสมอทั่วทั้งแผ่น และยังกรอบแต่กได้ง่ายเมื่อมีของแข็งมาตกกระทบ