ตารางการเปรียบเทียบแผ่นโปร่งแสง

    ตารางการเปรียบเทียบ แผ่นโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini 

กับแผ่นโพลีคาร์บอเนต