สีเขียวมรกต Alsynite Green (P04)

สีเขียวมรกต Alsynite Green (P04)

          ค่าการส่องผ่านของแสง 23%