สีไอซ์ที Ice Tea (P10)

สีไอซ์ที Ice Tea (P10)    

     ค่าการส่องผ่านของแสง 18%