การติดตั้ง


  • เครื่องมือ และอุปกรณ์.png
    เครื่องมือ และอุปกรณ์การติดตั้ง 1. สว่าน หรือสกรูไดร์เวอร์ ความเร็วรอบ 2,000-2,500 รอบ/นาที กำลังขั้นต่ำ 450 วัตต์ 2. เครื่องมือตัด พร้อมเครื่องตัดฟันละเอียด 4 นิ้ว อลูมิเนียม 4 ...

  • ภาพขั้นตอนการติดตั้ง 1-5.png
    ขั้นตอนการติดตั้ง 1. จัดเตรียมโครงหลังคา มีระยะจันทัน กึ่งกลาง - กึ่งกลาง เท่ากับ 98 ซม. ระยะแป กึ่งกลาง - กึ่งกลาง ไม่เกิน 70 ซม. (กรณี หลังคาตรง หลังคาต้องทำมุมเอียงอย่างน้อย 5 อ...

  • ภาพการติดตั้งโครงเหล็กตรง.png
    สำหรับโครงเหล็กแบบตรง - เตรียมโครงเหล็กให้มี Slope มากกว่า 5 องศาขึ้นไปเพื่อให้น้ำ ระบายตัวได้ดี - ระยะห่างแปไม่เกิน 50 cm. เพื่อป้องกันการตกท้องช้าง