โรงจอดรถ

     Prolite Mini ใช้ทำเป็นโรงจอดรถ อีกทั้งยังช่วยเรื่องความสวยงาม

อย่างลงตัว