การรับประกันแผ่นโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini


           แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini ได้รับมาตรฐาน AS4256.3:2006 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตหลังคาไฟเบอร์กล๊าสโปร่งแสง ที่ได้รับการยอมรับ มากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก ดังนั้น แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ จึงได้มีการรับประกันการรั่วซึมของน้ำตลอดอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 15 ปี จากผู้ผลิต