เครื่องมือ และอุปกรณ์การติดตั้ง

เครื่องมือ และอุปกรณ์การติดตั้ง

1. สว่าน หรือสกรูไดร์เวอร์ ความเร็วรอบ 2,000-2,500 รอบ/นาที

    กำลังขั้นต่ำ 450 วัตต์

2. เครื่องมือตัด พร้อมเครื่องตัดฟันละเอียด 4 นิ้ว อลูมิเนียม 4 นิ้ว

3. Philip Bit เบอร์2 สำหรับจับหัวสกรู Wafer

4. ซิลิโคน 100% ชนิดไม่คายไอกรด Sx-2000

5.สกรูปลายสว่านแบบมีปีก 10gx30 wef

6.อุปกรณ์ติดตั้งรีเวท เบอร์ 4-4 และเบอร์ 4-6

7. อลูมิเนียมฉาก หรือยูใช้ปิดปลายแผ่น

8. อลูมิเนียมปิดสันลอน Mini Prolite

9. แฟลชชิ่ง (Mini Flashing)

10. เต้าดีด