ขั้นตอนการติดตั้ง

ขั้นตอนการติดตั้ง 

1. จัดเตรียมโครงหลังคา มีระยะจันทัน กึ่งกลาง - กึ่งกลาง เท่ากับ 98 ซม. ระยะแป กึ่งกลาง - กึ่งกลาง ไม่เกิน 70 ซม. (กรณี หลังคาตรง หลังคาต้องทำมุมเอียงอย่างน้อย 5 องศา และมีระยะแปกึ่งกลาง - กึ่งกลาง ไม่เกิน 50 ซม. เพื่อป้องกันตกท้องช้าง)

2. ตัดแผ่นตามความยาวของโครงหลังคา ให้มีความยาวแผ่นยื่นล้ำแนวโคงหลังคาไม่เกิน 15 ซม. นำแผ่นที่ตัดทั้งหมดขึ้นวางบนโครงหลังคา เพื่อกำหนดตำแหน่งยึดของแผ่นแรก และมีการทับซ้อนแผ่น 2 ลอน

3. เริ่มยึดสกรูจากแปบน ตามแนวแป โดยยึดเรียงจากซ้าย ไปขวา (จำนวนสกรูที่ยึด ขึ้นอยู่กับรัศมีโค้งของโครงหลังคา กรณีรัศมีโค้งน้อยกว่า 3 เมตร แนะนำให้ยึดสกรู 1 ลอนเว้น 3 ลอน ตามรูป) ส่วนแปกลางให้ยึดสกรู 1 ตัวตรงกลางแผ่น

4. แปปลาย ให้ยึดสกรูจากซ้ายไปขวา โดยเว้นตำแหน่งที่จะใส่ Mini Cap ไว้ตามรูป จำนวนสกรูให้ยึดจำนวนเดียวกับแปต้น

5. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบฝุ่นก่อนยิงซิลิโคน และยิงซิลิโคนตามแนวที่ทับซ้อนแผ่นด้วยซิลิโคน 100% (ชนิดไม่เจือจางสารทำละลาย) เช่น sx2000

(ต่อ) 6-10 ด้านล่าง...


  • ภาพขั้นตอนการติดตั้ง 6-10.png
    ขั้นตอนการติดตั้ง (ต่อ) 6-10 6. วางแผ่นโปรไลท์ มินิ แผ่นที่สองทับแผ่นที่หนึ่ง ก่อนที่ซิลิโคนจะแห้งตัว (ประมาณ 5 นาที หลังจากยิงซิลิโคนแล้ว) และนำ Mini Cap ตัวล่างวางทับลอนโปรไลท์ที...