การติดตั้งสำหรับโครงเหล็กแบบตรง

       สำหรับโครงเหล็กแบบตรง

- เตรียมโครงเหล็กให้มี Slope มากกว่า 5 องศาขึ้นไปเพื่อให้น้ำ

   ระบายตัวได้ดี

- ระยะห่างแปไม่เกิน 50 cm. เพื่อป้องกันการตกท้องช้าง