ขนาดและรายละเอียด

แผ่นโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini

        แผ่นโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini คือแผ่นหลังคาโปร่งแสงที่มีการผลิตได้รับมาตรฐาน AS4256.3:2006 ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตหลังคา ไฟเบอร์กล๊าสโปร่งแสง ที่ไ้ด้รับการยอมรับมากกว่า 90 ประเทศ ทั่วโลก โดยมีการตรวจสอบระบบการผลิตอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน และมีการตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ

        แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini ให้ประโยชน์เรื่องของแสงสว่าง ที่ส่องผ่านลงยังบ้าน อาคาร และยังเพิ่มความสวยงาม สามารถตำแต่งได้หลากหลายสไตล์ตามรสนิยม และความเหมาะสมกับบ้าน และอาคาร

       แผ่นหลังคาโปร่งแสง โปรไลท์ มินิ Prolite Mini ให้แสงสว่างส่องผ่านได้โดยมีการกระจายตัวของแสงอย่างสม่ำเสมด ทั่วบริเวณที่แสงส่องผ่าน พร้อมทั้งป้องกันความร้อน ที่มาพร้อมแสงได้กว่า 50% และมีสารเคลือบที่สามารถป้องกัน รังสียูวีได้


  • ขนาดมาตรฐานแผ่นโปรไลท์.png
    ขนาดความยาวมาตรฐานแผ่นโปรไลท์ มินิ มีดังนี้ 1.ขนาดความยาวแผ่น 3 เมตร ความกว้าง 1.05 เมตร 2.ขนาดความยาวแผ่น 6 เมตร ความกว้าง 1.05 เมตร 3.ขนาดความยาวแผ่น 12 เมตร ความกว้าง 1.05 เมตร...