ขนาดความยาวของแผ่น

 

ขนาดความยาวมาตรฐานแผ่นโปรไลท์ มินิ มีดังนี้

1.ขนาดความยาวแผ่น  3 เมตร ความกว้าง 1.05 เมตร

2.ขนาดความยาวแผ่น  6 เมตร  ความกว้าง 1.05 เมตร

3.ขนาดความยาวแผ่น 12 เมตร ความกว้าง 1.05 เมตร

ฟรีอุปกรณ์ติดตั้ง สกรู 4 ตัว / เมตร